Bentham Science Logo

Contents

Recent Patents on DNA & Gene Sequences (DIscontinued), Volume 7 - Number 2


GapMis: a Tool for Pairwise Sequence Alignment with a Single Gap

, 7(2): 84 - 95

Tomas Flouri, Kimon Frousios, Costas S. Iliopoulos, Kunsoo Park, Solon P. Pissis and German Tischler


DOI: 10.2174/1872215611307020002Patented Biotechnological Applications of Serpin: an Update

, 7(2): 137 - 143

Nadia Gaci, Dragana Dobrijevic, Samira Boudebbouze, Bouziane Moumen, Emmanuelle Maguin and Moez Rhimi


DOI: 10.2174/1872215611307020008


Generation of Sequence Variants Via Accelerated Molecular Evolution Methods

, 7(2): 144 - 156

Min Fu, Xiaoxiao Zhang, Xingqiang Lai, Xiaoxuan Wu, Fan Feng, Jingli Peng, Hongyu Zhong, Ying Zhang, Yuan Wang, Qingfeng Zhou, Shuli Wang, Li Chen, Zhumei He, Ye Gao, Xiaoqian Ma, Ran He and Qiuyun Liu


DOI: 10.2174/1872215611307020009

Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2018 Bentham Science