Bentham Science Logo

Letters in Drug Design & Discovery

Volume 16, 12 Issues, 2019
ISSN: 1875-628X (Online)
ISSN: 1570-1808 (Print)
This journal supports open access

Contents

Letters in Drug Design & Discovery, Volume 8 - Number 5
Quantitative Structure Activity Relationship Studies on a Novel Indolediones as Long Chain Fatty Acid Elongase 6 (ELOVL6) Inhibitors

, 8(5): 422 - 429

Junxia Zheng, Zhiwei Wu, Mibei Dai, Zhihui Xu, Xiaomei Li, Shanshan Zhu, Chuyun Lin, Peijian Hu, Luo Zhang, Huarong Huang, Suqing Zhao, Kun Zhang and Pinghua Sun


DOI: 10.2174/157018011795514168Homology Modeling of α-Glucosidase and its Interactions with Andrograpolide Derivatives

, 8(5): 440 - 451

Jun Xu, Yijing Lu, Weizai Shen, Haibin Luo, Sichao Huang, Jiaolin Bao, Shaohui Cai and Yuqiang Wang


DOI: 10.2174/157018011795514203

Modern Methods & Web Resources in Drug Design & Discovery

, 8(5): 469 - 490

Feroz Khan, Dharmendra Kumar Yadav, Anupam Maurya and Santosh Kumar Srivastava


DOI: 10.2174/157018011795514249
Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog