Contents

Current Topics in Medicinal Chemistry, Volume 16 - Number 5

Perspectives in Medicinal Chemistry: Metalloprotein Inhibitors: What Have We Made and What is the Next Step?

, 16(5): 467 - 469

Xing-Xing Zhang and Chenzhong Liao


DOI: 10.2174/156802661605151022150043
Editorial (Thematic Issue: Alzheimer’s Disease - Mechanisms, Drug Targets and Alternative Treatments)

, 16(5): 470 - 471

Qian Hua and Rongqiao He


DOI: 10.2174/156802661605151022150458
Formaldehyde as a trigger for protein aggregation and potential target for mitigation of age-related, progressive cognitive impairment

, 16(5): 472 - 484

Tao Su, Woodrow C. Monte, Xintian Hu, Yingge He and Rongqiao He


DOI: 10.2174/1568026615666150813142215

Targeting Insulin Signaling for the Treatment of Alzheimer's Disease

, 16(5): 485 - 492

Yanxing Chen, Jianfang Zhang, Baorong Zhang and Cheng-Xin Gong


DOI: 10.2174/1568026615666150813142423

Energy Metabolism, Adult Neurogenesis and their Possible Roles in Alzheimer’s Disease: A Brief Overview

, 16(5): 493 - 502

Ping Sun, Qian Hua and Angelika G. Schmitt


DOI: 10.2174/1568026615666150813142611

The Essential Mechanisms of Aging: What Have We Learnt in Ten Years?

, 16(5): 503 - 510

Dazhong Yin


DOI: 10.2174/1568026615666150813142854

Long non-coding RNAs in Alzheimer’s disease

, 16(5): 511 - 519

Zijian Zhang


DOI: 10.2174/1568026615666150813142956

Ginkgo Biloba for Mild Cognitive Impairment and Alzheimer’s Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials

, 16(5): 520 - 528

Guoyan Yang, Yuyi Wang, Jin Sun, Kang Zhang and Jianping Liu


DOI: 10.2174/1568026615666150813143520

Ginseng for Alzheimer's Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials

, 16(5): 529 - 536

Yuyi Wang, Guoyan Yang, Juan Gong, Fang Lu, Qingchun Diao, Jin Sun, Kang Zhang, Jinzhou Tian and Jianping Liu


DOI: 10.2174/1568026615666150813143753

Multi-Target Strategy and Experimental Studies of Traditional Chinese Medicine for Alzheimer’s Disease Therapy

, 16(5): 537 - 548

Lin Li, Lan Zhang and Cui-cui Yang


DOI: 10.2174/1568026615666150813144003

Anti-Alzheimer Therapeutic Drugs Targeting γ-Secretase

, 16(5): 549 - 557

Yan Tan, Qi Zhang, Steven G. Wong and Qian Hua


DOI: 10.2174/1568026615666150813144151

Docosahexaenoic Acid-Phosphatidylcholine Improves Cognitive Deficits in an Aβ23-35-Induced Alzheimer’s Disease Rat Model

, 16(5): 558 - 564

Mei-Hua Qu, Xiaoyun Yang, Yuming Wang, Qingjuan Tang, Hailin Han, Jia Wang, Guo- Du Wang, Changhu Xue and Zhiqin Gao


DOI: 10.2174/1568026615666150813144437

Levetiracetam might act as an efficacious drug to attenuate cognitive deficits of Alzheimer’s disease

, 16(5): 565 - 573

Rong Xiao


DOI: 10.2174/1568026615666150813144603

Mechanisms of Acupuncture Effect on Alzheimer’s Disease in Animal- Based Researches

, 16(5): 574 - 578

Yan Cao, Li-Wen Zhang, Jian Wang, Si-Qi Du, Ling-Yong Xiao, Jian-Feng Tu and Cun-Zhi Liu


DOI: 10.2174/1568026615666150813144942

Webmaster Contact: info@benthamscience.org
Copyright © 2018 Bentham Science