Bentham Science Logo

Contents

Current Topics in Medicinal Chemistry, Volume 15 - Number 19


Telomere G-Quadruplex as a Potential Target to Accelerate Telomere Shortening by Expanding the Incomplete End-Replication of Telomere DNA

, 15(19): 1940 - 1946

Zheng Tan, Jun Tang, Zhong-Yuan Kan and Yu-Hua Hao


DOI: 10.2174/1568026615666150515145552
Recent Development of G-Quadruplex Probes for Cellular Imaging

, 15(19): 1957 - 1963

Dik-Lung Ma, Modi Wang, Sheng Lin, Quan-Bin Han and Chung-Hang Leung


DOI: 10.2174/1568026615666150515150106A Fluorescent Anti-Cancer Agent, 3,6-bis(1-methyl-4-vinylpyridinium) Carbazole Diiodide, Stains G-Quadruplexes in Cells and Inhibits Tumor Growth

, 15(19): 1964 - 1970

Ting-Yuan Tseng, Cheng-Chung Chang, Jing-Jer Lin and Ta-Chau Chang


DOI: 10.2174/1568026615666150515150412Biological Function and Medicinal Research Significance of G-Quadruplex Interactive Proteins

, 15(19): 1971 - 1987

Jun Qiu, Mingxue Wang, Yan Zhang, Ping Zeng, Tian-Miao Ou, Jia-Heng Tan, Shi-Liang Huang, Lin-Kun An, Honggen Wang, Lian-Quan Gu, Zhi-Shu Huang and Ding Li


DOI: 10.2174/1568026615666150515150803A Review: G-Quadruplex’s Applications in Biological Target Detection and Drug Delivery

, 15(19): 1988 - 2001

Tian Tian, Heng Xiao and Xiang Zhou


DOI: 10.2174/1568026615666150515151142
Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2018 Bentham Science