Contents

Current Topics in Medicinal Chemistry, Volume 13 - Number 13

Editorial (Hot Topic: Novel Biomarkers in the Prognosis, Progression and Treatment of Cardiovascular Disease: The Role of microRNAs )

, 13(13): 1491 - 1492

Dimitris Tousoulis


DOI: 10.2174/15680266113139990097
Insights in microRNAs Biology

, 13(13): 1493 - 1502

Antonios N. Gargalionis and Efthimia K. Basdra


DOI: 10.2174/15680266113139990098
MicroRNAs: Novel Diagnostic and Prognostic Biomarkers in Atherosclerosis

, 13(13): 1503 - 1517

Gerasimos Siasos, Christina Kollia, Vasiliki Tsigkou, Efthimia K. Basdra, Maria Lymperi, Evangelos Oikonomou, Eleni Kokkou, Porfyrios Korompelis and Athanasios G. Papavassiliou


DOI: 10.2174/15680266113139990099
Novel Biomarkers Assessing Endothelial Dysfunction: Role of microRNAs

, 13(13): 1518 - 1526

Dimitris Tousoulis, Emmanuel Androulakis, Nikolaos Papageorgiou, Gerasimos Siasos, George Latsios, Marietta Charakida, Anna-Maria Kampoli, Evangelos Oikonomou and Christodoulos Stefanadis


DOI: 10.2174/15680266113139990100
MicroRNAs in Arterial Hypertension

, 13(13): 1527 - 1532

Andreas Synetos, Konstantinos Toutouzas, Konstantinos Stathogiannis, George Latsios, Elefterios Tsiamis, Dimitris Tousoulis and Christodoulos Stefanadis


DOI: 10.2174/15680266113139990101
MicroRNAs: Biomarkers for Cardiovascular Disease in Patients with Diabetes Mellitus

, 13(13): 1533 - 1539

Alexandros Briasoulis, Dimitris Tousoulis, Georgia Vogiatzi, Gerasimos Siasos, Nikos Papageorgiou, Evangelos Oikonomou, Vasiliki Genimata, Theodosia Konsola and Christodoulos Stefanadis


DOI: 10.2174/15680266113139990102
Prognostic Role of miRNAs in Coronary Artery Disease

, 13(13): 1540 - 1547

Nikolaos Papageorgiou, Dimitris Tousoulis, Marietta Charakida, Alexandros Briasoulis, Emmanuel Androulakis, Costas Tentolouris, Gerasimos Siasos and Christodoulos Stefanadis


DOI: 10.2174/15680266113139990103
Diagnostic and Therapeutic Potentials of microRNAs in Heart Failure

, 13(13): 1548 - 1558

Evangelos Oikonomou, Gerasimos Siasos, Dimitris Tousoulis, Eleni Kokkou, Vasiliki Genimata, Konstantinos Zisimos, George Latsios and Christodoulos Stefanadis


DOI: 10.2174/15680266113139990104
MicroRNAs in Aortic Disease

, 13(13): 1559 - 1572

Manolis Vavuranakis, Maria Kariori, Dimitrios Vrachatis, Konstantinos Aznaouridis, Gerasimos Siasos, Eleni Kokkou, Savvas Mazaris, Carmen Moldovan, Konstantinos Kalogeras, Dimitris Tousoulis and Christodoulos Stefanadis


DOI: 10.2174/15680266113139990105
The Emerging Role of microRNA in Stroke

, 13(13): 1573 - 1588

Georgios Koutsis, Gerasimos Siasos and Konstantinos Spengos


DOI: 10.2174/15680266113139990106
MicroRNAs in Peripheral Artery Disease

, 13(13): 1589 - 1595

Toshio Imanishi and Takashi Akasaka


DOI: 10.2174/15680266113139990107
MicroRNAs in the Diagnosis and Treatment of Unstable Angina

, 13(13): 1596 - 1604

George Latsios, Dimitris Tousoulis, Emmanuel Androulakis, Nikolaos Papageorgiou, Andreas Synetos, Konstantinos Toutouzas, Gerasimos Siasos, Evangelos Oikonomou and Christodoulos Stefanadis


DOI: 10.2174/15680266113139990108
MicroRNAs in Cardiovascular Therapeutics

, 13(13): 1605 - 1618

Gerasimos Siasos, Dimitris Tousoulis, Panagiotis Tourikis, Savas Mazaris, Giorgos Zakynthinos, Evangelos Oikonomou, Eleni Kokkou, Christina Kollia and Christodoulos Stefanadis


DOI: 10.2174/15680266113139990109
Webmaster Contact: info@benthamscience.org
Copyright © 2018 Bentham Science