Contents

Current Topics in Medicinal Chemistry, Volume 12 - Number 10

Editorial [Hot Topic: Matrix Metalloproteinases in Cardiovascular Disease (Guest Editors: N. Papageorgiou & D. Tousoulis)]

, 12(10): 1093 - 1094

Nikolaos Papageorgiou and Dimitris Tousoulis


DOI: 10.2174/1568026611208011093
Molecular Mechanisms Regulating Matrix Metalloproteinases

, 12(10): 1095 - 1112

Christina Piperi and Athanasios G. Papavassiliou


DOI: 10.2174/1568026611208011095
Myocardial Structure and Matrix Metalloproteinases

, 12(10): 1113 - 1131

C. Aggeli, P. Pietri, I. Felekos, L. Rautopoulos, K. Toutouzas, E. Tsiamis and C. Stefanadis


DOI: 10.2174/1568026611208011113
Inflammatory Mechanisms in Atherosclerosis: The Impact of Matrix Metalloproteinases

, 12(10): 1132 - 1148

Gerasimos Siasos, Dimitris Tousoulis, Stamatios Kioufis, Evangelos Oikonomou, Zoi Siasou, Maria Limperi, Athanasios G. Papavassiliou and Christodoulos Stefanadis


DOI: 10.2174/1568026611208011132
The Role of Matrix Metalloproteinases in Essential Hypertension

, 12(10): 1149 - 1158

Emmanuel Androulakis, Dimitris Tousoulis, Nikolaos Papageorgiou, George Latsios, Gerasimos Siasos and Christodoulos Stefanadis


DOI: 10.2174/1568026611208011149
The Role of Matrix Metalloproteinases in Diabetes Mellitus

, 12(10): 1159 - 1165

Costas Tsioufis, Ioannis Bafakis, Alexandros Kasiakogias and Christodoulos Stefanadis


DOI: 10.2174/1568026611208011159
Matrix Metalloproteinases and Vulnerable Atheromatous Plaque

, 12(10): 1166 - 1180

Konstantinos Toutouzas, Andreas Synetos, Charalampia Nikolaou, Eleutherios Tsiamis, Dimitris Tousoulis and Christodoulos Stefanadis


DOI: 10.2174/1568026611208011166
Matrix Metallopropteinases in Heart Failure

, 12(10): 1181 - 1191

Dimitris Tousoulis, Anna-Maria Kampoli, Nikolaos Papageorgiou, Charalambos Antoniades, Gerasimos Siasos, George Latsios, Eleftherios Tsiamis and Christodoulos Stefanadis


DOI: 10.2174/1568026611208011181
Matrix Metalloproteinases in Acute Coronary Syndromes: Current Perspectives

, 12(10): 1192 - 1205

Anna-Maria Kampoli, Dimitris Tousoulis, Nikolaos Papageorgiou, Charalambos Antoniades, Emmanuel Androulakis, Eleftherios Tsiamis, George Latsios and Christodoulos Stefanadis


DOI: 10.2174/1568026611208011192
Genetic Variability of Matrix Metalloproteinase Genes in Cardiovascular Disease

, 12(10): 1206 - 1213

Nikolaos Papageorgiou, Dimitris Tousoulis, George Hatzis, Alexandros Briasoulis, Emmanuel Androulakis, Anastasios Giolis, Gerasimos Siasos, George Latsios, Georgia Vogiatzi, Costas Tentolouris and Christodoulos Stefanadis


DOI: 10.2174/1568026611208011206
Novel Therapeutic Approaches Targeting Matrix Metalloproteinases in Cardiovascular Disease

, 12(10): 1214 - 1221

Alexandros Briasoulis, Dimitris Tousoulis, Nikolaos Papageorgiou, Anna-Maria Kampoli, Emmanuel Androulakis, Charalambos Antoniades, Eleftherios Tsiamis, George Latsios and Christodoulos Stefanadis


DOI: 10.2174/1568026611208011214
Webmaster Contact: info@benthamscience.org
Copyright © 2018 Bentham Science