Contents

Current Pharmaceutical Design, Volume 20 - Number 33

Editorial

Editorial (Thematic Issue: Advances with microRNAs in Tumorigenesis and Cancer Therapy)

, 20(33): 5245

Zhiwei Wang


DOI: 10.2174/1381612820666140128223856
microRNAs in Cancer: Lessons from Melanoma

, 20(33): 5246 - 5259

Eyal Greenberg, Yael Nemlich and Gal Markel


DOI: 10.2174/1381612820666140128210105
Oncogenic MicroRNAs in the Genesis of Leukemia and Lymphoma

, 20(33): 5260 - 5267

Yanyan Pan, Mei Meng, Gaochuan Zhang, Hongyan Han and Quansheng Zhou


DOI: 10.2174/1381612820666140128211724
MicroRNAs in Breast Cancer Therapy

, 20(33): 5268 - 5274

Joy Tang, Aamir Ahmad and Fazlul H. Sarkar


DOI: 10.2174/1381612820666140128205239
Regulation of KRAS-PAK4 Axis by MicroRNAs in Cancer

, 20(33): 5275 - 5278

Zeshan S. Choudhry, Vraj Tripathi, Mike Sutton, Bin Bao, Ramzi M. Mohammad and Asfar S. Azmi


DOI: 10.2174/1381612820666140128203452
Targeting miRNAs for Pancreatic Cancer Therapy

, 20(33): 5279 - 5286

Min Shi, DachengXie, Yong Gaod and Keping Xie


DOI: 10.2174/1381612820666140128210443
MicroRNAs (miRNAs) as Biomarker(s) for Prognosis and Diagnosis of Gastrointestinal (GI) Cancers

, 20(33): 5287 - 5297

Muzafar A. Macha, Parthasarathy Seshacharyulu, Shiv Ram Krishn, Priya Pai, Satyanarayana Rachagani, Maneesh Jain and Surinder K. Batra


DOI: 10.2174/1381612820666140128213117
Interrelationships of Circulating Tumor Cells with Metastasis and Thrombosis: Role of MicroRNAs

, 20(33): 5298 - 5308

Junli Xue, Victoria K. Xie, Peipei Wang, Jiujie Cui, Yong Gao and Zhimin Lu


DOI: 10.2174/1381612820666140128220152
The miRNAs and Epithelial-Mesenchymal Transition in Cancers

, 20(33): 5309 - 5318

Ching-Wen Lin, Shih-Han Kao and Pan-Chyr Yang


DOI: 10.2174/1381612820666140128204508
MicroRNAs in Cancer Stem Cells: New Regulators of Stemness

, 20(33): 5319 - 5327

Fei Xing, Kerui Wu and Kounosuke Watabe


DOI: 10.2174/1381612820666140128210912
microRNAs as Anti-Cancer Therapy

, 20(33): 5328 - 5335

Michela Garofalo, Gianpiero Di Leva and Carlo M. Croce


DOI: 10.2174/1381612820666140128211346
MiRNAs in Human Cancers: The Diagnostic and Therapeutic Implications

, 20(33): 5336 - 5347

Qiong Wu, Zhiping Yang, Yongquan Shi and Daiming Fan


DOI: 10.2174/1381612820666140128204914
Genistein Inhibits Cell Growth and Invasion Through Regulation of miR-27a in Pancreatic Cancer Cells

, 20(33): 5348 - 5353

Jun Xia, Long Cheng, Chuanzhong Mei, Jia Ma, Ying Shi, Fanpeng Zeng, Zhenghuan Wang and Zhiwei Wang


DOI: 10.2174/1381612820666140128215756
Arsenic Trioxide Targets miR-125b in Glioma Cells

, 20(33): 5354 - 5361

Sulian Chen, Lihua Zhu, Jing Huang, Ying Cai, Xiaohui Lu, Qingling Yang, Qiong Wu, Changjie Chen and Zhiwei Wang


DOI: 10.2174/1381612820666140128204132
Webmaster Contact: info@benthamscience.org
Copyright © 2018 Bentham Science