Bentham Science Logo

Contents

Current Pharmaceutical Design, Volume 19 - Number 33




Novel Monocyte Biomarkers of Atherogenic Conditions

, 19(33): 5859 - 5864

Alexei Gratchev, Ilja Ovsiy, Ioannis Manousaridis, Vladimir Riabov, Alexander Orekhov and Julia Kzhyshkowska


DOI: 10.2174/1381612811319330004





Naoxintong Protects against Atherosclerosis through Lipid-lowering and Inhibiting Maturation of Dendritic Cells in LDL Receptor Knockout Mice fed a High-fat Diet

, 19(33): 5891 - 5896

Jingjing Zhao, Hong Zhu, Shijun Wang, Xin Ma, Xiangwei Liu, Cong Wang, Hangtian Zhao, Shuxia Fan, Xueting Jin, Buchang Zhao, Tao Zhao, Lifu Jia, Keqiang Wang, Yunzeng Zou, Kai Hu, Aijun Sun and Junbo Ge


DOI: 10.2174/1381612811319330008










Anderson-Fabry Disease: A Multiorgan Disease

, 19(33): 5974 - 5996

Antonino Tuttolomondo, Rosaria Pecoraro, Irene Simonetta, Salvatore Miceli, Antonio Pinto and Giuseppe Licata


DOI: 10.2174/13816128113199990352




Neurological Complications of Anderson-Fabry Disease

, 19(33): 6014 - 6030

Antonino Tuttolomondo, Rosaria Pecoraro, Irene Simonetta, Salvatore Miceli, Valentina Arnao, Giuseppe Licata and Antonio Pinto


DOI: 10.2174/13816128113199990387






Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2019 Bentham Science