Bentham Science Logo

Contents

Current Pharmaceutical Biotechnology, Volume 15 - Number 1





The Impact of Substance P on the Pathogenesis of Insulin Resistance Leading to Gestational Diabetes

, 15(1): 32 - 37

Jolanta Patro-Malysza, Zaneta Kimber-Trojnar, Katarzyna Skorzynska-Dziduszko, Beata Marciniak, Dorota Darmochwal-Kolarz, Jacek Bartosiewicz, Bozena Leszczynska-Gorzelak and Jan Oleszczuk


DOI: 10.2174/1389201015666140330192941



Anticoagulant Therapy in Pregnant Patients with Metabolic Syndrome: A Review

, 15(1): 47 - 63

Radzisław Mierzynski, Elzbieta Poniedzialek-Czajkowska, Zaneta Kimber-Trojnar, Bozena Leszczynska-Gorzelak and Jan Oleszczuk


DOI: 10.2174/1389201015666140330194049




Polyunsaturated Fatty Acids in Pregnancy and Metabolic Syndrome: A Review

, 15(1): 84 - 99

Elzbieta Poniedzialek-Czajkowska, Radzislaw Mierzynski, Zaneta Kimber-Trojnar, Bozena Leszczynska-Gorzelak and Jan Oleszczuk


DOI: 10.2174/1389201015666140330195614


Is Glyburide Safe in Pregnancy?

, 15(1): 100 - 112

Zaneta Kimber-Trojnar, Beata Marciniak, Jolanta Patro-Malysza, Katarzyna Skorzynska-Dziduszko, Elzbieta Poniedzialek-Czajkowska, Radzislaw Mierzynski, Krzysztof Galczynski, Marcin Trojnar, Bozena Leszczynska-Gorzelak and Jan Oleszczuk


DOI: 10.2174/1389201015666140330200254



Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2019 Bentham Science