Bentham Science Logo

Contents

Current Organic Chemistry, Volume 17 - Number 10
Magnetic Nanoparticles for Controlling in vitro Fungal Biofilms

, 17(10): 1023 - 1028

Mariana Carmen Chifiriuc, Alexandru Mihai Grumezescu, Crina Saviuc, Radu Hristu, Valentina Grumezescu, Coralia Bleotu, Gheorghe Stanciu, Dan Eduard Mihaiescu, Ecaterina Andronescu, Veronica Lazar and Radu Radulescu


DOI: 10.2174/1385272811317100004


Biocompatible Magnetic Hollow Silica Microspheres for Drug Delivery

, 17(10): 1029 - 1033

Alexandru M. Grumezescu, Ecaterina Andronescu, Anton Ficai, Valentina Grumezescu, Coralia Bleotu, Crina Saviuc, Dan Eduard Mihaiescu and Carmen M. Chifiriuc


DOI: 10.2174/1385272811317100005Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2018 Bentham Science