Contents

Current Neurovascular Research, Volume 14 - Number 3


Research Article

The Wnt/β-catenin Signalling Pathway Inhibitor Sclerostin is a Biomarker for Early Atherosclerosis in Obesity

, 14(3): 200 - 206

Djordje S. Popovic, Milena Mitrovic, Dragana Tomic-Naglic, Tijana Icin, Ivana Bajkin, Bojan Vukovic, Damir Benc, Zeljko Zivanovic, Branka Kovacev-Zavisic and Edita Stokic


DOI: 10.2174/1567202614666170619080526Research ArticleResearch Article


Research Article

Hyperfibrinogenemia is Significantly Associated with an Increased Risk of In-hospital Mortality in Acute Ischemic Stroke Patients

, 14(3): 242 - 249

Shoujiang You, Xiaowei Yin, Huihui Liu, Danni Zheng, Chongke Zhong, Huaping Du, Yu Zhang, Hongru Zhao, Chenhong Qiu, Liangfeng Fan, Shaofang Pei, Zhaoxi Ma, Yongjun Cao and Chun-Feng Liu


DOI: 10.2174/1567202614666170621103604


Research ArticleResearch ArticleReview Article
Webmaster Contact: info@benthamscience.org
Copyright © 2018 Bentham Science