Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Current Neurovascular Research

Volume 17, 5 Issues, 2020
ISSN: 1875-5739 (Online)
ISSN: 1567-2026 (Print)
This journal supports open access

Ranking and Category

  • 148th of 199 in

    Clinical Neurology

  • 220th of 267 in

    Neurosciences

Order Your Article Before Print

Most Accessed Articles

Safety and Efficacy of Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cell Therapy in Hereditary Spinocerebellar Ataxia

, 2013; 10(1): 11-20.

Jia-Li Jin, Zhuo Liu, Zhen-Juan Lu, De-Ning Guan, Chong Wang, Zhi-Bin Chen, Jun Zhang, Wei-Yun Zhang, Jia-Yong Wu and Yun Xu


DOI: 10.2174/1567202611310010003Erythropoietin Gene Polymorphism rs551238 is Associated with a Reduced Susceptibility to Brain Injury in Preterm Infants

, 2019; 16(4): 335-339.

Ji Xu, Huitao Li, Jinjie Huang, Zhangxing Wang, Yun Li, Chuanzhong Yang, Benqing Wu, Lihui Liu, Qi Kong, Jianlin Huang, Wenlan Liu, Xiufeng Ye and Guangfu Chen*


DOI: 10.2174/1567202616666191014120036


Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog