Bentham Science Logo

Contents

Current Nanoscience, Volume 7 - Number 6Differentiation Ability of Amniotic Fluid-Derived Stem Cells Cultured on Extracellular Matrix-immobilized Surface

, 7(6): 893 - 901

Akon Higuchi, Shiau-Chian Huang, Po-Yen Shen, Qing-Dong Ling, Jun-Kai Zhao, Yung Chang, Han-Chow Wang, Jun-Tang Bing and Shih-Tien Hsu


DOI: 10.2174/157341311798220592


Facile Synthesis of Hollow Mesoporous Hydroxyapatite Nanoparticles for Intracellular Bio-imaging

, 7(6): 926 - 931

Kevin C.-W. Wu, Ya-Huei Yang, Yung-He Liang, Hui-Yuan Chen, Eric Sung, Yusuke Yamauchi and Feng-Huei Lin


DOI: 10.2174/157341311798220763Effects of Collagen Nano-Spheres on Cell Cultures

, 7(6): 938 - 942

Shyh Ming Kuo, Shwu Jen Chang, Cheng-Wen Lan, Yueh-Sheng Chen, Guo-Chung Dong and Chun-Hsu Yao


DOI: 10.2174/157341311798220574
Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2019 Bentham Science