Bentham Science Logo

Contents

Current Nanoscience, Volume 10 - Number 2


EditorialThe Role of Synovial Biomolecules Nano-Tribology in the Articulation Between Artificial Joint Materials

, 10(2): 179 - 184

Charng-Bin Yang, Huei-Ting Huang, Chia-Chun Chen, Yu-Hsun Lai, Chung-Hsiung Huang, Yung- Chang Lu and Hsu-Wei Fang


DOI: 10.2174/1573413709666131128235726


Cationic Comb-Type Copolymer Excludes Intercalating Dye from DNA Without Inducing DNA Condensation

, 10(2): 185 - 188

Atsushi Maruyama, Naotaka Sonda, Kohei Yamasaki, Masanori Hirano, Satoru Kidoaki, Naohiko Shimada, Masatoshi Maeshiro and Masaya Miyazaki


DOI: 10.2174/1573413709666131129000024

Nano-porous Poly-L-lactic Acid Microtube Array Membranes

, 10(2): 227 - 234

Li-Ching Lin, Yao-Chi Shu, Jen-Chang Yang, Han-Shian Shie, Sheng-Yang Lee and Chien-Chung Chen


DOI: 10.2174/1573413709999131209124001

Chitosan Surface-Modified PLGA Nanoparticles: Preparation, Characterization, and Evaluation of their In Vitro Drug-Release Behaviors and Cytotoxicities

, 10(2): 255 - 262

Hong-li Chen, Yong-xue Wang, Ping Zhou, Rui Liu, Wen-bin Nan, Yin-song Wang, Yong-tao Liu, Yan Wang, Qing-qing Xiong, Hui-gen Feng and Qi-qing Zhang


DOI: 10.2174/15734137113096660113Microorganism-Mediated Fabrication and Antibacterial Performance of Ag/α-Al2O3 Composites

, 10(2): 271 - 276

Huimei Chen, Lijuan Zhang, Odoom-Wubah Tareque, Jiale Huang, Huixuan Wang, Mouxing Fu, Daohua Sun and Qingbiao Li


DOI: 10.2174/15734137113096660108


Application of Silver Nanoparticles for Disinfection of Materials to Protect Historical Objects

, 10(2): 277 - 286

Beata Gutarowska, Katarzyna Pietrzak, Waldemar Machnowski, Dariusz Danielewicz, Malgorzata Szynkowska, Piotr Konca and Barbara Surma-Slusarska


DOI: 10.2174/15734137113096660121


Webmaster Contact: info@benthamscience.org
Copyright © 2018 Bentham Science