Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Current Molecular Medicine

Volume 20, 10 Issues, 2020
ISSN: 1875-5666 (Online)
ISSN: 1566-5240 (Print)
This journal supports open access

Ranking and Category

  • 84th of 136 in

    Medicine, Research & Experimental

Order Your Article Before Print

Contents

Current Molecular Medicine, Volume 20 - Number 4Review Article

Immunogenetics of Celiac Disease: A Focus on Arab Countries

, 20(4): 275 - 285

Nadin Younes, Salma Younes, Ola. A. Alsharabasi, Mohamed E. El Zowalaty, Ibrahim Mustafa, Mohamed Jahromi, Shahab Uddin, Mariam Al-Nesf, Gianfranco Pintus and Hatem Zayed*


DOI: 10.2174/1566524019666191024104930Research Article

TRIM45 Suppresses the Development of Non-small Cell Lung Cancer

, 20(4): 299 - 306

Xiyang Peng, Yao Wen, Lagabaiyila Zha, Jian Zhuang, Li Lin, Xu Li, Yu Chen, Zhiqiang Liu, Shuangli Zhu, Jifeng Liang, Zuoqiong Zhou, Wuzhou Yuan, Yongqing Li, Yuequn Wang, Zhigang Jiang, Xiaoyang Mo, Yongqi Wan, Yan Shi, Ping Zhu, Lan Zheng*, Changfa Tang*, Xiushan Wu* and Xiongwei Fan*


DOI: 10.2174/1566524019666191017143833Research Article

Overexpression of Pygo2 Increases Differentiation of Human Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells into Cardiomyocyte-like Cells

, 20(4): 318 - 324

Lei Yang, Shuoji Zhu, Yongqing Li, Jian Zhuang, Jimei Chen, Huanlei Huang, Yu Chen, Yulin Wen, Yao Wen, Huiming Guo, Xiongwei Fan, Wuzhou Yuan, Zhigang Jiang*, Yuequn Wang*, Xiushan Wu* and Ping Zhu*


DOI: 10.2174/1566524019666191017150416
Editors-in-Chief

David W. Li
State Key Laboratory of Ophthalmology
Zhongshan Ophthalmic Center
Sun Yat-sen University
Guangzhou
China

View Full Editorial Board
Andras Guttman
University of Pannonia
Veszprém
Hungary

Biography View Full Editorial Board

Journal History

Current Molecular Medicine was introduced in 2001 with the assistance of Dr. David W. Li, who is the current Editor-in-Chief serving since 2001.
Scopus CiteScore Metrics: 1.95

Advertisement

Coronaviruses-JOIN-EDITORIAL-BOARD

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog