Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Current Molecular Medicine

Volume 22, 10 Issues, 2022
ISSN: 1875-5666 (Online)
ISSN: 1566-5240 (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Molecular Medicine , Volume 18 - Number 6


Research Article

Establishment of Retinal Degeneration Model in Rat and Monkey by Intravitreal Injection of Sodium Iodate

, 18(6): 352 - 364

Qingjian Ou, Tong Zhu, Peng Li, Zongyi Li, Li Wang, Chunpin Lian, Hua Xu, Caixia Jin, Furong Gao, Jing-Ying Xu, Juan Wang, Jieping Zhang, Weiye Li, Haibin Tian*, Lixia Lu* and Guo-Tong Xu*


DOI: 10.2174/1566524018666181113104023Research Article

Differential Expression of Sumoylation Enzymes SAE1, UBA2, UBC9, PIAS1 and RanBP2 in Major Ocular Tissues of Mouse Eye

, 18(6): 376 - 382

Qian Nie*, Lan Yang*, Wenjie Qing*, Jie Xie, Xiaodong Gong, Huimin Chen, Yuwen Gan, Ling Wang, Jia-Wen Xiang, Yuan Xiao, Zhigang Chen and David Wan-Cheng Li*


DOI: 10.2174/1566524018666181116112208Research Article

Digitoxin Suppresses Store Operated Calcium Entry by Modulating Phosphorylation and the Pore Region of Orai1

, 18(6): 392 - 399

Lijuan Zhou, Xiangxiang Chi, Yaping Zhu, Tian Zhang, Jindou Liu, Guolin Ma, Lian He, Shuce Zhang, Ping Gao, Yubin Zhou*, Jin Liu* and Youjun Wang


DOI: 10.2174/1566524018666181113111316


Research Article

Enhanced Resistance of Triploid Crucian Carp to Cadmium-induced Oxidative and Endoplasmic Reticulum Stresses

, 18(6): 400 - 408

Wenbin Liu, Yuanhui Wen, Minmeng Wang, Saiyu Gui, Xiaochao Li, Yunpeng Fan, Xiang Yan, Yuqi Lin, Yuyan Sun, Jinhui Liu, Liangyue Peng, Shaojun Liu, David Wancheng Li* and Yamei Xiao*


DOI: 10.2174/1566524018666181113105018Editor-in-Chief

Andras Guttman
Research Institute of Chemical and Process Engineering
University of Pannonia
Veszprém
(Hungary)
Biography
View Full Editorial Board

COPE Compliant

Cope Logo

Journal History

Current Molecular Medicine was introduced in 2001. Dr. Andras Guttman serves as the Editor-in-Chief of the journal.

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog