Bentham Science Logo

Current Molecular Medicine

Volume 19, 10 Issues, 2019
ISSN: 1875-5666 (Online)
ISSN: 1566-5240 (Print)
This journal supports open access

Ranking and Category

  • 84th of 136 in

    Medicine, Research & Experimental

Order Your Article Before Print

Articles Ahead of Print

The Molecular Pathology of Eye Tumors: A 2019 Update Main Interests for Routine Clinical Practice


Sacha Nahon-Esteve, Arnaud Martel, Célia Maschi, Jean-Pierre Caujolle, Stéphanie Baillif, Sandra Lassalle* and Paul Hofman*


DOI: 10.2174/1566524019666190726161044
View Abstract View on PubMedBRAF Status in Papillary Microcarcinomas of the Thyroid Gland: a Brief Review


Antonio Ieni*, Roberto Vita, Roberta Cardia , Giuseppe Giuffrè, Salvatore Benvenga and Giovanni Tuccari


DOI: 10.2174/1566524019666190717161359
View Abstract
Schizophrenia Patient Shows a Rare Interleukin 15 Receptor alpha Variant Disrupting Signal Transduction


Yanli Pan, Zhimin Wang, Guangping Zhang, Junhua Guo, Xuequan Zhu, Jia Zhou, Zhenrong Zhang, Zuoli Sun, Jian Yang, Abba J. Kastin, Weihong Pan, Xiaojun Wu, Jianliang Zhang, Xiaomin Wang, Chuanyue Wang and Yi He*


DOI: 10.2174/1566524019666190617172054
View Abstract View on PubMed


Diabetic Hemodialysis: Vitamin D Supplementation and its Related Signaling Pathways Involved in Insulin and Lipid Metabolism


Elahe Seyed Hosseini, Hamed Haddad Kashani, Hossein Nikzad, Alireza Soleimani, Hamed Mirzaei, Mohammd Reza Tamadon and Zatollah Asemi*


DOI: 10.2174/1566524019666190618144712
View Abstract View on PubMedThe Effect of Interleukin 38 on Inflammation-induced Corneal Neovascularization


Jiangli Zhu, Jing Zhang, Yan Wang, Jianping Chen, Xiaopeng Li, Xiangling Liu, Eryan Kong, Shao Bo Su* and Zhongjian Zhang*


DOI: 10.2174/1566524019666190627122655
View Abstract View on PubMedStem Cells as a Resource for Treatment of Infertility-related Diseases


Jing Wang, Chi Liu, Masayuki Fujino, Guoqing Tong, Qinxiu Zhang, Xiao-Kang Li* and Hua Yan*


DOI: 10.2174/1566524019666190709172636
View Abstract View on PubMedRole of Polymorphisms of FAM13A, PHLDB1, and CYP24A1 in Breast Cancer Risk


Ying Wei*, Xiaolin Wang*, Zhe Zhang, Mingrui Xie, Yuyao Li, Hongxin Cao and Xinhan Zhao


DOI: 10.2174/1566524019666190619125109
View Abstract View on PubMedRelated Journals

Related eBooks

eBooks Catalog