Bentham Science Logo

Contents

Current Medicinal Chemistry, Volume 23 - Number 8


Omega-3 Fatty Acids and their Role in Central Nervous System - A Review

, 23(8): 816 - 831

Tomasz Wysoczański, Ewa Sokoła-Wysoczańska, Jolanta Pękala, Stanisław Lochyński, Katarzyna Czyż, Robert Bodkowski, Grzegorz Herbinger, Bożena Patkowska-Sokoła and Tadeusz Librowski


DOI: 10.2174/0929867323666160122114439
Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2019 Bentham Science