Contents

Current Medicinal Chemistry, Volume 22 - Number 22

Meet Our Editorial Board Member:

, 22(22): 2615

Gildas Bertho


DOI: 10.2174/092986732222150813113747
Editorial

Editorial (Thematic Issue):Inflammation and Atherosclerosis: The Role of Novel Biomarkers (Part-I)

, 22(22): 2616 - 2618

Gerasimos Siasos, Athanasios G. Papavassiliou and Dimitris Tousoulis


DOI: 10.2174/092986732222150813115832
Circulating Biomarkers Determining Inflammation in Atherosclerosis Progression

, 22(22): 2619 - 2635

Gerasimos Siasos, Vicky Tsigkou, Evangelos Oikonomou, Marina Zaromitidou, Sotiris Tsalamandris, Konstantinos Mourouzis, Manolis Vavuranakis, Maria Anastasiou, Konstantinos Vlasis, Maria Limperi, Vasiliki Gennimata, John N. Boletis, Athanasios G. Papavassiliou and Dimitris Tousoulis


DOI: 10.2174/0929867322666150415125828
The Role and Predictive Value of Cytokines in Atherosclerosis and Coronary Artery Disease

, 22(22): 2636 - 2650

Dimitris Tousoulis, Evangelos K. Economou, Evangelos Oikonomou, Nikolaos Papageorgiou, Gerasimos Siasos, George Latsios, Eleni Kokkou, Kostantinos Mourouzis, Spyridon Papaioannou, Spyridon Deftereos, Michael W. Cleman, Maria Lymberi, Vasiliki Gennimata and Christodoulos Stefanadis


DOI: 10.2174/0929867322666150415145814
Vascular Inflammation and Atherosclerosis: The Role of Estrogen Receptors

, 22(22): 2651 - 2665

Eva Kassi, Eliana Spilioti, Narjes Nasiri-Ansari, Christos Adamopoulos, Paraskevi Moutsatsou, Aggeliki Papapanagiotou, Gerasimos Siasos, Dimitris Tousoulis and Athanasios G. Papavassiliou


DOI: 10.2174/0929867322666150608093607
MicroRNAs Determining Inflammation as Novel Biomarkers and Potential Therapeutic Targets

, 22(22): 2666 - 2679

Athanassios Kotsinas, Fragkiska Sigala, Spiros D. Garbis, Giorgos Galyfos, Konstantinos Filis, Konstantinos Vougas, Alexandros Papalampros, Elizabeth E. Johnson, Efstathios Chronopoulos, Alexandros G. Georgakilas and Vassilis G. Gorgoulis


DOI: 10.2174/0929867322666150716113304
Novel Inflammatory Biomarkers in Coronary Artery Disease: Potential Therapeutic Approaches

, 22(22): 2680 - 2689

Konstantinos V. Voudris, Jake Chanin, Dmitriy N. Feldman and Konstantinos Charitakis


DOI: 10.2174/0929867322666150420124427
Protective Effects of Melatonin and Mitochondria-targeted Antioxidants Against Oxidative Stress: A Review

, 22(22): 2690 - 2711

M. R. Ramis, S. Esteban, A. Miralles, Dun-Xian Tan and R. J. Reiter


DOI: 10.2174/0929867322666150619104143
Webmaster Contact: info@benthamscience.org
Copyright © 2018 Bentham Science