Bentham Science Logo

Current Medical Imaging

Formerly: Current Medical Imaging Reviews

Volume 15, 10 Issues, 2019
ISSN: 1875-6603 (Online)
ISSN: 1573-4056 (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Medical Imaging Reviews , Volume 2 - Number 4Recent Development in Bioluminescence Tomography

, 2(4): 453 - 457

Ge Wang, Xin Qian, Wenxiang Cong, Haiou Shen, Yi Li, Weimin Han, Kumar Durairaj, Ming Jiang, Tie Zhou, Jiantao Cheng, Jie Tian, Yujie Lv, Hui Li and Jie Luo


DOI: 10.2174/157340506778777123Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog