Bentham Science Logo

Contents

Current Gene Therapy, Volume 12 - Number 2

Biodistribution and Safety Assessment of Bladder Cancer Specific Recombinant Oncolytic Adenovirus in Subcutaneous Xenografts Tumor Model in Nude Mice

, 12(2): 67 - 76

Fang Wang, Zhiping Wang, Hongwei Tian, Meijiao Qi, Zhenxing Zhai, Shuwen Li, Renju Li, Hongjuan Zhang, Wenyun Wang, Shenjun Fu, Jianzhong Lu, Ronald Rodriguez, Yinglu Guo and Liqun Zhou


DOI: 10.2174/156652312800099599


Enzymes To Die For: Exploiting Nucleotide Metabolizing Enzymes for Cancer Gene Therapy

, 12(2): 77 - 91

Andressa Ardiani, Adam J. Johnson, Hongmei Ruan, Marilyn Sanchez-Bonilla, Kinta Serve and Margaret E. Black


DOI: 10.2174/156652312800099571
Magnetic Field-Assisted Gene Delivery: Achievements and Therapeutic Potential

, 12(2): 116 - 126

Jose I. Schwerdt, Gerardo F. Goya, M. Pilar Calatayud, Claudia B. Herenu, Paula C. Reggiani and Rodolfo G. Goya


DOI: 10.2174/156652312800099616
Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2019 Bentham Science