Bentham Science Logo

Articles Ahead of Print


Functional Improvement of Chimeric Antigen Receptor Through Intrinsic Interleukin-15Rα Signaling


Sushmita Nair, Jing-Bo Wang, Shih-Ting Tsao, Yuchen Liu, Wei Zhu, William B. Slayton, Jan S. Moreb, Lujia Dong and Lung-Ji Chang*


View Abstract View on PubMedCircular RNAs Serve as Novel Biomarkers and Therapeutic Targets in Cancers


Shuai Fang, Jinchang Pan, Chengwei Zhou, Hui Tian, Jinxian He, Weiyu Shen, Xiaofeng Jin, Xiaodan Meng, Nan Jiang and Zhaohui Gong*


View Abstract View on PubMed
Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2019 Bentham Science