Bentham Science Logo

Contents

Current Drug Metabolism, Volume 8 - Number 8


Xenobiotic Metabolism in Human Skin and 3D Human Skin Reconstructs: A Review

, 8(8): 758 - 772

Sue Gibbs, Johannes J.M. van de Sandt, Hans F. Merk, David J. Lockley, Ruth U. Pendlington and Camilla K. Pease


DOI: 10.2174/138920007782798225A Pharmacogenetic Study of Pregnane X Receptor (NR1I2) in Han Chinese

, 8(8): 778 - 786

Xue-Ding Wang, Jia-Li Li, Qi-Biao Su, Xiao-Ying Deng, Yan Lu, Jie Chen, Jin-Xin Zhang, Li-Zi Zhao, Zhong Zuo, Eli Chan, Xiao Chen, Balram Chowbay, Charlie Changli Xue, Min Huang and Shu-Feng Zhou


DOI: 10.2174/138920007782798199


Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2019 Bentham Science