Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Current Drug Metabolism

Volume 23, 14 Issues, 2022
ISSN: 1875-5453 (Online)
ISSN: 1389-2002 (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Drug Metabolism , Volume 7 - Number 1Topotecan Is a Substrate for Multidrug Resistance Associated Protein 4

, 7(1): 105 - 118

Qiang Yu, Shu Feng Zhou, Jin Song Bian, Hong Wei, Hong Yuan Yang, Ka-Yun Ng, Qi Li, Paul Chi-Liu Ho, Yu Qiang Nie, Quan Tian, Eli Chan, Yi Zhun Zhu, Min Huang, Wei Duan, Theresa M. Chin Tan, Sui Y. Chan and Jing Zhang


DOI: 10.2174/138920006774832550Editor-in-Chief

Ming Hu
College of Pharmacy
University of Houston
Houston, TX
(United States)
Biography
View Full Editorial Board

COPE Compliant

Cope Logo

Journal History

Current Drug Metabolism was launched in 2000. Dr. Ming Hu serves as the Editor-in-Chief of the journal.

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog