Bentham Science Logo

Contents

Current Cancer Drug Targets, Volume 8 - Number 1


Advances of AKT Pathway in Human Oncogenesis and as a Target for Anti-Cancer Drug Discovery

, 8(1): 2 - 6

Lu-Hai Wang, George Z. Cheng, Sungman Park, Shaokun Shu, Lili He, William Kong, Weizhou Zhang, Zengqiang Yuan and Jin Q. Cheng


DOI: 10.2174/156800908783497159
Deregulation of the Akt Pathway in Human Cancer

, 8(1): 27 - 36

Eriko Tokunaga, Eiji Oki, Akinori Egashira, Noriaki Sadanaga, Masaru Morita, Yoshihiro Kakeji and Yoshihiko Maehara


DOI: 10.2174/156800908783497140Webmaster Contact: info@benthamscience.org
Copyright © 2018 Bentham Science