Bentham Science Logo

Contents

Current Cancer Drug Targets, Volume 14 - Number 4Hyperglycemia Regulates TXNIP/TRX/ROS Axis via p38 MAPK and ERK Pathways in Pancreatic Cancer

, 14(4): 348 - 356

Wei Li, Zheng Wu, Qingyong Ma, Jiangbo Liu, Qinhong Xu, Liang Han, Wanxing Duan, Yunfu Lv, Fengfei Wang, Katie M. Reindl and Erxi Wu


DOI: 10.2174/1568009614666140331231658
Synthetic Curcumin Analog UBS109 Inhibits the Growth of Head and Neck Squamous Cell Carcinoma Xenografts

, 14(4): 380 - 393

Shijun Zhu, Terry W. Moore, Nao Morii, Randy B. Howard, Richard F. Arrendale, Prabhakar Reddy, Taylor J. Evers, Hongzheng Zhang, Gabriel Sica, Zhuo G. Chen, Aiming Sun, Haian Fu, Fadlo R. Khuri, Dong M. Shin, James P. Snyder and Mamoru Shoji


DOI: 10.2174/1568009614666140312163524

Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2019 Bentham Science