Contents

Current Cancer Drug Targets, Volume 14 - Number 3

Cancer Stem Cells in Prostate Cancer Chemoresistance

, 14(3): 225 - 240

Jie Ni, Paul Cozzi, Jingli Hao, Wei Duan, Peter Graham, John Kearsley and Yong Li


DOI: 10.2174/1568009614666140328152459
Novel Insights Into the Role of MicroRNA in Lung Cancer Resistance to Treatment and Targeted Therapy

, 14(3): 241 - 258

Zhaohui Gong, Jie Yang, Jingqiu Li, Lihua Yang, Yanping Le, Shaomin Wang and Hui-Kuan Lin


DOI: 10.2174/1568009614666140305104845
Biomarkers for Systemic Therapy in Ovarian Cancer

, 14(3): 259 - 273

Zsofia Penzvalto, Pawel Surowiak and Balazs Gyorffy


DOI: 10.2174/1568009614666140310120107
Targeting BMP9-Promoted Human Osteosarcoma Growth by Inactivation of Notch Signaling

, 14(3): 274 - 285

Ruidong Li, Wenwen Zhang, Jing Cui, Wei Shui, Liangjun Yin, Yang Wang, Hongyu Zhang, Ning Wang, Ningning Wu, Guoxin Nan, Xian Chen, Sheng Wen, Fang Deng, Hongmei Zhang, Guolin Zhou, Zhan Liao, Junhui Zhang, Qian Zhang, Zhengjian Yan, Wei Liu, Zhonglin Zhang, Jixing Ye, Youlin Deng, Hue H. Luu, Rex C. Haydon, Tong-Chuan He and Zhong-Liang Deng


DOI: 10.2174/1568009614666140305105805
Heparanase as a Target in Cancer Therapy

, 14(3): 286 - 293

Valentina Masola, Maria Francesca Secchi, Giovanni Gambaro and Maurizio Onisto


DOI: 10.2174/1568009614666140224155124
CXCL3 is a Potential Target for Breast Cancer Metastasis

, 14(3): 294 - 309

Amanda Lay Pin See, Poh Kuan Chong, Ssu-Yi Lu and Yoon Pin Lim


DOI: 10.2174/1568009614666140305222328
Genetic Predisposition to Parkinson’s Disease and Cancer

, 14(3): 310 - 321

Zhiming Li, Qing Lin, Qilin Ma, Congxia Lu and Chi-Meng Tzeng


DOI: 10.2174/1568009614666140312145936
Webmaster Contact: info@benthamscience.org
Copyright © 2018 Bentham Science