Contents

Current Cancer Drug Targets, Volume 13 - Number 9

EDITORIAL (Thematic Issue: Emerging Roles of Epithelial-to-Mesenchymal Transition in Tumorigenesis)

, 13(9): 905

Zhiwei Wang


DOI: 10.2174/15680096113136660095
Unveiling the Role of Nuclear Transport in Epithelial-to-Mesenchymal Transition

, 13(9): 906 - 914

Asfar S. Azmi


DOI: 10.2174/15680096113136660096
Roles of Epithelial-Mesenchymal Transition in Cancer Drug Resistance

, 13(9): 915 - 929

Yulong Shang, Xiqiang Cai and Daiming Fan


DOI: 10.2174/15680096113136660097
Regulation of Mesenchymal Phenotype by MicroRNAs in Cancer

, 13(9): 930 - 934

Jinchun Yan, Kiranmai Gumireddy, Anping Li and Qihong Huang


DOI: 10.2174/15680096113136660098
MicroRNAs as Critical Regulators Involved in Regulating Epithelial- Mesenchymal Transition

, 13(9): 935 - 944

Xiaodi Zhao, Yuanyuan Lu, Yongzhan Nie and Daiming Fan


DOI: 10.2174/15680096113136660099
Emerging Role of Mucins in Epithelial to Mesenchymal Transition

, 13(9): 945 - 956

Moorthy P. Ponnusamy, Parthasarathy Seshacharyulu, Imayavaramban Lakshmanan, Arokia P. Vaz, Seema Chugh and Surinder K. Batra


DOI: 10.2174/15680096113136660100
Regulation of EMT by Notch Signaling Pathway in Tumor Progression

, 13(9): 957 - 962

Yumei Li, Jia Ma, Xiujuan Qian, Qiong Wu, Jun Xia, Lucio Miele, Fazlul H. Sarkar and Zhiwei Wang


DOI: 10.2174/15680096113136660101
The Role of Snail in EMT and Tumorigenesis

, 13(9): 963 - 972

Yifan Wang, Jian Shi, Kequn Chai, Xuhua Ying and Binhua P. Zhou


DOI: 10.2174/15680096113136660102
Epigenetic Regulation of Epithelial to Mesenchymal Transition

, 13(9): 973 - 985

Peiwei Huangyang and Yongfeng Shang


DOI: 10.2174/15680096113136660103
Regulation of EMT by KLF4 in Gastrointestinal Cancer

, 13(9): 986 - 995

Jiujie Cui, Min Shi, Ming Quan and Keping Xie


DOI: 10.2174/15680096113136660104
Decoding the Knots of Initiation of Oncogenic Epithelial-Mesenchymal Transition in Tumor Progression

, 13(9): 996 - 1011

Pengda Guo, Aidi Gao, Gaochuan Zhang, Hongyan Han and Quansheng Zhou


DOI: 10.2174/15680096113136660105
Acknowledgements to the Reviewers

, 13(9): 1012 - 1013


DOI: 10.2174/156800961309131212112211
Webmaster Contact: info@benthamscience.org
Copyright © 2018 Bentham Science