Bentham Science Logo

Articles Ahead of Print

Nanotherapy Targeting the Tumor Microenvironment


Bo-Shen Gong, Rui Wang, Hong-Xia Xu, Ming-Yong Miao* and Zhen-Zhen Yao*


View Abstract View on PubMed


Zoledronic Acid Inhibits the RhoA-mediated Amoeboid Motility of Prostate Cancer Cells


Laura Pietrovito, Giuseppina Comito, Matteo Parri, Elisa Giannoni, Paola Chiarugi and Maria Letizia Taddei*


View Abstract View on PubMed


Gefitinib Represses JAK-STAT Signaling Activated by CRTC1-MAML2 Fusion in Mucoepidermoid Carcinoma Cells


Yufeng Wu*, Zhen He, Shaomei Li, Hong Tang, Lili Wang, Sen Yang, Bing Dong, Jianjun Qin, Yue Sun, Han Yu, Yu Zhang, Yi Zhang, Yongjun Guo and Qiming Wang


View Abstract View on PubMed


EH-42: A Novel Small Molecule Induces Apoptosis and Inhibits Migration and Invasion of Human Hepatoma Cells through Suppressing STAT3 Signaling Pathway


Qi-Zhe Gong , Di Xiao , Gui-Yi Gong, Jian Xu , Xiao-Dong Wen*, Feng Feng* and Wei Qu *


View Abstract View on PubMedInhibition of the ATPase Domain of Human Topoisomerase IIa on HepG2 Cells by 1, 2-benzenedicarboxylic Acid, Mono (2-ethylhexyl) Ester: Molecular Docking and Dynamics Simulations


S Jemimah Naine, C Subathra Devi *, C George Priya Doss and D Kumar Thirumal


View Abstract View on PubMedOverexpression of Nemo-like Kinase Promotes the Proliferation and Invasion of Lung Cancer Cells and Indicates Poor Prognosis


Lei Lei, Yuan Wang, Yi-Wen Zheng, Liang-Ru Fei, Hao-Yue Shen, Zhi-Han Li, Wen-Jing Huang, Juan-Han Yu and Hong-Tao Xu


View Abstract View on PubMedMesoporous Silica Nanoparticles as a Prospective and Promising Approach for Drug Delivery and Biomedical Applications


Xiaohui Pu, Jia Li, Peng Qiao, Mengmeng Li, Haiyan Wang, Lanlan Zong*, Qi Yuan and Shaofeng Duan*


View Abstract View on PubMed


Gender Differences in the Antioxidant Response to Oxidative Stress in Experimental Brain Tumors


María Jesús Ramírez-Expósito, María Dolores Mayas, María Pilar Carrera-González and José Manuel Martínez-Martos*


View Abstract View on PubMed


CT-707 Overcomes Resistance of Crizotinib through Activating PDPK1- AKT1 Pathway by Targeting FAK


Caixia Liang, Ningning Zhang, Qiaoyun Tan, Shuxia Liu, Rongrong Luo, Yanrong Wang, Yaunkai Shi* and Xiaohong Han*


View Abstract View on PubMed


The RNA Binding Protein HuR: a Promising Drug Target for Anticancer Therapy


Mingxia Wu, Christy W.S. Tong, Wei Yan, Kenneth K.W. To* and William C.S. Cho*


View Abstract View on PubMed


Xiao-Chai-Hu-Tang (XCHT) Intervening Irinotecan’s Disposition: The Potential of XCHT in Alleviating Irinotecan-Induced Diarrhea


Rongjin Sun, Sumit Basu, Min Zeng, Robin Sunsong, Li Li, Romi Ghose, Wei Wang, Zhongqiu Liu, Ming Hu* and Song Gao*


View Abstract


Bone Invasive Properties of Oral Squamous Cell Carcinoma and its Interactions with Alveolar Bone Cells: An In Vitro Study


Omel Baneen Qallandar , Faeza Ebrahimi, Farhadul Islam, Riajul Wahab, Bin Qiao, Peter Reher, Vinod Gopalan* and Alfred King-yin Lam*


View Abstract View on PubMed


Characterization of YY1 OPB Peptide for its Anticancer Activity


Yige Qi, Ting Yan, Lu Chen, Qiang Zhang, Weishu Wang, Xu Han, Dangdang Li, Jinming Shi and Guangchao Sui*


View Abstract View on PubMed


Oral Drug Delivery Systems for Ulcerative Colitis Therapy: A Comparative Study with Microparticles and Nanoparticles


Panpan Ma, Xiaoying Si, Qiubing Chen, Lijun Ma, Meili Hou, Zhigang Xu, Yuejun Kang, Jianglin Wang* and Bo Xiao*


View Abstract View on PubMed


Targeting Upstream Kinases of STAT3 in Human Medulloblastoma Cells


Jia Wei, Ling Ma, Chenglong Li, Christopher R. Pierson, Jonathan L. Finlay and Jiayuh Lin*


View Abstract View on PubMedTargeting Strategies for Glucose Metabolic Pathways and T Cells in Colorectal Cancer


Gang Wang, Jun-Jie Wang, Rui Guan, Yan Sun, Feng Shi, Jing Gao* and Xing-Li Fu*


View Abstract View on PubMedTargeting Membrane Receptors of Ovarian Cancer Cells for Therapy


Zhiquan Liang, Ziwen Lu, Yafei Zhang, Dongsheng Shang, Ruyan Li, Lanlan Liu, Zhicong Zhao, Peishan Zhang, Qiong Lin, Chunlai Feng, Yibang Zhang, Peng Liu, Zhigang Tu* and Hanqing Liu*


View Abstract View on PubMed


Polyploid Giant Cancer Cells (PGCCs): The Evil Roots of Cancer


Junsong Chen, Na Niu, Jing Zhang, Lisha Qi , Weiwei Shen , Krishna Vanaja Donkena, Zhenqing Feng and Jinsong Liu *


View Abstract View on PubMed


Osimertinib Quantitative and Gene Variation Analyses in Cerebrospinal Fluid and Plasma of a Non-small Cell Lung Cancer Patient with Leptomeningeal Metastases


Yuanyuan Song, Peng Liu, Yu Huang, Yanfang Guan, Xiaohong Han* and Yuankai Shi*


View Abstract View on PubMedGene Therapy and Photothermal Therapy of Layer-by-Layer Assembled AuNCs /PEI/miRNA/ HA Nanocomplexes


Li-Juan Yan, Xin-Hong Guo, Wei-Ping Wang, Yu-Rong Hu*, Shao-Feng Duan*, Ying Liu, Zhi Sun, Sheng-Nan Huang and Hui-li Li


View Abstract View on PubMed


In Vitro and In Vivo Antimetastatic Effects of ZSTK474 on Prostate Cancer DU145 Cells


Jie Liu, Xiao Tan, Wennan Zhao, Jing Liu, Xiaoxue Xing, Guanwei Fan, Ping Zhang, Zhe Zhang, Yuxu Zhong* and Dexin Kong*


View Abstract View on PubMed


The Evaluation of Animal Models in the Development of Anticancer Agents: From Preclinical to Clinical Tests


Jie Wang, Haiyan Dong, Huayi Peng, Jian Liu, Ning Zheng, Xiaodong Xie and Lee Jia*


View Abstract View on PubMedc-Myc Inhibitor 10074-G5 Induces Murine and Human Hematopoietic Stem and Progenitor Cell Expansion and HDR Modulator Rad51 Expression


Merve Aksoz, Esra Albayrak, Galip Servet Aslan, Raife Dilek Turan, Lamia Yazgi Alyazici, Pinar Siyah, Emre Can Tusuz, Serli Canikyan, Dogacan Yucel, Neslihan Meric, Zafer Gulbas, Fikrettin Sahin and Fatih Kocabas*


View Abstract View on PubMed


Exploring Proteomic Drug Targets, Therapeutic Strategies and Protein- Protein Interactions in Cancer: Mechanistic View


Khalid Bashir Dar, Aashiq Hussain Bhat, Shajrul Amin, Syed Anjum, Bilal Ahmad Reshi, Mohammad Afzal Zargar, Akbar Masood and Showkat Ahmad Ganie*


View Abstract View on PubMed


Combination Therapies Using Metformin and/or Valproic Acid in Prostate Cancer: Possible Mechanistic Interactions


Linh N.K. Tran *, Ganessan Kichenadasse and Pamela J. Sykes


View Abstract View on PubMed


Formulation, Pharmacokinetic Evaluation and Cytotoxicity of an Enhanced- penetration Paclitaxel Nanosuspension


Yanping Cao, Zhihao Wei, Mengmeng Li, Haiyan Wang, Li Yin, Dongxiao Chen, Yanfei Wang, Yongchao Chen, Qi Yuan, Xiaohui Pu*, Lanlan Zong* and Shaofeng Duan*


View Abstract View on PubMed


Challenges and Opportunities from Basic Cancer Biology for Nanomedicine for Targeted Drug Delivery


Xiaodong Xie, Yingying Zhang, Fengqiao Li, Tingting Lv, Ziying Li, Haijun Chen, Lee Jia* and Yu Gao*


View Abstract View on PubMedInteractions of Vascular Endothelial Growth Factor and p53 with miR-195 in Thyroid Carcinoma: Possible Therapeutic Targets in Aggressive Thyroid Cancers


Hamidreza Maroof , Soussan Irani , Armin Ariana, Jelena Vider, Vinod Gopalan and Alfred King-yin Lam *


View Abstract View on PubMedNovel Homeodomain Transcription Factor Nkx2.2 in the Brain Tumor Development


Mubeena PM Mariyath, Mehdi Hayat Shahi*, Shirin Farheen, Mohd Tayyab, Nabeela Khanam and Asif Ali


View Abstract View on PubMedThe Structural Bioinformatics Analysis of Biophenolic Lignan-Estrogen Receptor Interaction


Farzaneh Mohamadyar-Toupkanlou*, Mina Esfandiari, Mahshid Sadat Kashef-Saberi, Mahboubeh Kabiri Renani and Masoud Soleimani


View Abstract View on PubMedWebmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2019 Bentham Science