Bentham Science Logo

Contents

Current Bioinformatics, Volume 4 - Number 3Network Models for Dissecting Plant Development by Functional Mapping

, 4(3): 183 - 187

Song Wu, John Stephen Yap, Yao Li, Qin Li, Guifang Fu, Jiahan Li, Kiranmoy Das, Arthur Berg, Yanru Zeng and Rongling Wu


DOI: 10.2174/157489309789071093

Progress onAmpC β-lactamases

, 4(3): 218 - 225

Jia-Bin Li, Jun Cheng, Jun Yin, Xiao-Ni Zhang, Fan Gao, Yu-Lin Zhu and Xue-Jun Zhang


DOI: 10.2174/157489309789071057


Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2019 Bentham Science