Bentham Science Logo

Contents

Current Alzheimer Research, Volume 14 - Number 8


Research ArticleResearch Article


Research Article

Nutritional Deficiency in Early Life Facilitates Aging-Associated Cognitive Decline

, 14(8): 841 - 849

Yu Kang, Yun Zhang, Zijuan Feng, Mingjing Liu, Yanhua Li, Huan Yang, Dan Wang, Lingling Zheng, Dandan Lou, Liangping Cheng, Chunjiang Chen, Weitao Zhou, Yi Feng, Xiaoyong Li, Jianzhong Duan, Mengjiao Yu, Shou Yang, Yuhang Liu, Xin Wang, Bo Deng, Chenghui Liu, Xiuqing Yao, Chi Zhu, Chunrong Liang, Xiaolong Zeng, Sisi Ren, Qunying Li, Yin Zhong, Yong Zhang, Jun Kang, Yong Yan, Huaqing Meng, Zhaohui Zhong, Weihui Zhou, Yanjiang Wang, Tingyu Li and Weihong Song


DOI: 10.2174/1567205014666170425112331


Research Article


Review Article

Molecular Targets of Tannic Acid in Alzheimer's Disease

, 14(8): 861 - 869

Nady Braidy, Bat-Erdene Jugder, Anne Poljak, Tharusha Jayasena, Seyed Mohammad Nabavi, Perminder Sachdev and Ross Grant


DOI: 10.2174/1567205014666170206163158


Review ArticleReview ArticleWebmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2019 Bentham Science