Contents

Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, Volume 16 - Number 4

Meet Our Editorial Board Member

, 16(4): 405

Soren Brogger Christensen


DOI: 10.2174/187152061604160218161523
Editorial

EDITORIAL (Thematic Issue: Special Thematic Issuue: Development of Biomarkers in Tumors of Digestive System Part I)

, 16(4): 406

Qiaoming Zhi


DOI: 10.2174/187152061604160218161803
Prognostic Value and Clinicopathological Differences of Bmi1 in Gastric Cancer: A Meta-analysis

, 16(4): 407 - 413

Bin Yuan, Hong Zhao, Xiaofeng Xue, Jin Zhou, Xu Wang, Ye Han, Lifeng Zhang, Xiaobo Guo and Qiaoming Zhi


DOI: 10.2174/1871520615666150507120801

miR-203 Suppresses the Proliferation and Metastasis of Hepatocellular Carcinoma by Targeting Oncogene ADAM9 and Oncogenic Long Non-coding RNA HULC

, 16(4): 414 - 423

Daiwei Wan, Shunli Shen, Shunjun Fu, Burnley Preston, Coder Brandon, Songbing He, Chenglong Shen, Jian Wu, Sutong Wang, Wenxuan Xie, Bin Chen, Liya A, Yixing Guo, Dingcheng Zheng, Qiaoming Zhi and Baogang Peng


DOI: 10.2174/1871520615666150716105955

Serum miR-372 is a Diagnostic and Prognostic Biomarker in Patients with Early Colorectal Cancer

, 16(4): 424 - 431

Jing Yu, Liyan Jin, Linhua Jiang, Ling Gao, Jin Zhou, You Hu, Wei Li, Qiaoming Zhi and Xinguo Zhu


DOI: 10.2174/1871520615666150716110406

miRNA-101 Suppresses Epithelial-to-mesenchymal Transition by Targeting HMGA2 in Pancreatic Cancer Cells

, 16(4): 432 - 439

Wenli Jiang, Wen Gu, Ronglin Qiu, Songbing He, Chenglong Shen, Yaohao Wu, Jie Zhang, Jiajia Zhou, Yixing Guo, Daiwei Wan, Zhixi Li, Jiemin Deng, Lexiang Zeng, Jin Tang, Jin Zhou, Qiaoming Zhi and Xiaogeng Deng


DOI: 10.2174/1871520615666150507122142

SCYL1-BP1 Affects Cell Cycle Arrest in Human Hepatocellular Carcinoma Cells via Cyclin F and RRM2

, 16(4): 440 - 446

Yang Wang, Qiaoming Zhi, Qin Ye, Chengyuan Zhou, Lei Zhang, Wei Yan, Qun Wu, Di Zhang, Pu Li and Keke Huo


DOI: 10.2174/1871520615666150518093814

MicroRNA-183 Functions As an Oncogene by Regulating PDCD4 in Gastric Cancer

, 16(4): 447 - 455

Chenglong Li, Li Deng, Qiaoming Zhi, Qingyou Meng, Aimin Qian, Hongfei Sang, Xiaoqiang Li and Jiazeng Xia


DOI: 10.2174/1871520615666150914114237

Pseudogene PTENP1 Suppresses Gastric Cancer Progression by Modulating PTEN

, 16(4): 456 - 464

Xiaoqiang Guo, Li Deng, Kaiyuan Deng, Hao Wang, Ting Shan, Hong Zhou, Zheng Liang, Jiazeng Xia and Chenglong Li


DOI: 10.2174/1871520615666150507121407

Recent Developments on 1,2,4-Triazole Nucleus in Anticancer Compounds: A Review

, 16(4): 465 - 489

Ramandeep Kaur, Ashish Ranjan Dwivedi, Bhupinder Kumar and Vinod Kumar


DOI: 10.2174/1871520615666150819121106

Sodium Selenite Decreased HDAC Activity, Cell Proliferation and Induced Apoptosis in Three Human Glioblastoma Cells

, 16(4): 490 - 500

Florence Hazane-Puch, Josiane Arnaud, Candice Trocmé, Patrice Faure, François Laporte and Pierre Champelovier


DOI: 10.2174/1871520615666150819095426

MicroRNA-31 Inhibits Lung Adenocarcinoma Stem-Like Cells via Down-Regulation of MET-PI3K-Akt Signaling Pathway

, 16(4): 501 - 518

Chunying Hou, Bo Sun, Yao Jiang, Ji Zheng, Nan Yang, Chao Ji, Zhen Liang, Jiaojiao Shi, Rui Zhang, Yanyong Liu, Caiying Ye and Pingping Zuo


DOI: 10.2174/1871520615666150824152353

Differential Gene Expression of BRCA1, ERBB2 and TP53 Biomarkers between Human Breast Tissue and Peripheral Blood Samples of Breast Cancer Patients

, 16(4): 519 - 525

Abdulrazzaq Neamah Zghair, Deepak Kumar Sinha, Arkan Kassim, Mohmmad Alfaham and Anil K. Sharma


DOI: 10.2174/1871520615666150824150913

Webmaster Contact: info@benthamscience.org
Copyright © 2018 Bentham Science