Contents

Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, Volume 13 - Number 2

Editorial

Editorial (Hot Topic: Translational Medicine is Promoting Cross-talk of Interdiscipline)

, 13(2): 193 - 194

Yingyan Yu


DOI: 10.2174/1871520611313020001
Antiangiogenic Triterpenes Isolated from Chinese Herbal Medicine Actinidia chinensis Planch

, 13(2): 195 - 198

Wen-Jun Zhu, De-Hong Yu, Mei Zhao, Meng-Gan Lin, Qin Lu, Qi-Wei Wang, Ying-Yun Guan, Gui-Xiu Li, Xin Luan, Yi-Fang Yang, Xue-Mei Qin, Chao Fang, Guo-Hong Yang and Hong-Zhuan Chen


DOI: 10.2174/1871520611313020002
Cell Dormancy and Tumor Refractory

, 13(2): 199 - 202

Yingyan Yu and Zhenggang Zhu


DOI: 10.2174/1871520611313020003
A Sample Selection Strategy to Boost the Statistical Power of Signature Detection in Cancer Expression Profile Studies

, 13(2): 203 - 211

Zhenyu Jia, Yipeng Wang, Yuanjie Hu, Christine McLaren, Yingyan Yu, Kai Ye, Xiao-Qin Xia, James A. Koziol, Waldemar Lernhardt, Michael McClelland and Dan Mercola


DOI: 10.2174/1871520611313020004
Functional Nanoplatforms for Enhancement of Chemotherapeutic Index

, 13(2): 212 - 221

Jaemoon Yang, Eugene Lee, Minhee Ku, Yong-Min Huh and Jae-Ho Cheong


DOI: 10.2174/1871520611313020005
Progress in Evaluation of Pathologic Response to Neoadjuvant Chemotherapy of Breast Cancer

, 13(2): 222 - 226

Estifanos P. Gebreamlak, Gary M.K. Tse and Yun Niu


DOI: 10.2174/1871520611313020006
A Cohort Study and Meta-Analysis between Histopathological Classification and Prognosis of Gastric Carcinoma

, 13(2): 227 - 234

Lei Liu, Zhi W. Wang, Jun Ji, Jia N. Zhang, Min Yan, Jun Zhang, Bing Y. Liu, Zheng G. Zhu and Ying Y. Yu


DOI: 10.2174/1871520611313020007
UGT1A1 Gene Polymorphisms and the Toxicities of FOLFIRI in Chinese Han Patients with Gastrointestinal Cancer

, 13(2): 235 - 241

Chen-fei Zhou, Tao Ma, Yang Su, Zheng-bao Ye, Jun Ji, Ying-yan Yu, Jun Zhang, Bing-ya Liu and Zheng-gang Zhu


DOI: 10.2174/1871520611313020008
DNA Methylation as a Target of Epigenetic Therapeutics in Cancer

, 13(2): 242 - 247

Keqin K. Li, Fangcheng Li, Qiushi S. Li, Kun Yang and Bilian Jin


DOI: 10.2174/1871520611313020009
Conventional Chemotherapy and Emerging Targeted Therapy for Advanced Adrenocortical Carcinoma

, 13(2): 248 - 253

Yun-Ze Xu and Yu Zhu


DOI: 10.2174/1871520611313020010
Antidepressant Desipramine Leads to C6 Glioma Cell Autophagy: Implication for the Adjuvant Therapy of Cancer

, 13(2): 254 - 260

Jian Ma, Li-Na Hou, Zheng-Xing Rong, Peng Liang, Chao Fang, Hua-Fang Li, Hong Qi and Hong-Zhuan Chen


DOI: 10.2174/1871520611313020011
BRCA2 Dysfunction Promotes Malignant Transformation of Pancreatic Intraepithelial Neoplasia

, 13(2): 261 - 269

Qi Wang, Hongrui Liu, Tingting liu, Shizhen Shu, He Jiang, Shidan Cheng, Yaozong Yuan, Weiguo Yang and Lifu Wang


DOI: 10.2174/1871520611313020012
Oncogenic miR-544 is an Important Molecular Target in Gastric Cancer

, 13(2): 270 - 275

Qiaoming Zhi, Xiaobo Guo, Lei Guo, Rongjuan Zhang, Jinling Jiang, Jun Ji, Jianian Zhang, Jun Zhang, Xuehua Chen, Qu Cai, jianfang Li, Bingya Liu, Zhenggang Zhu and Yingyan Yu


DOI: 10.2174/1871520611313020013
The Role of Mesothelin in Tumor Progression and Targeted Therapy

, 13(2): 276 - 280

Zhewei Tang, Min Qian and Mitchell Ho


DOI: 10.2174/1871520611313020014
Combinations of Plant Polyphenols & Anti-Cancer Molecules: A Novel Treatment Strategy for Cancer Chemotherapy

, 13(2): 281 - 295

Aarti Mohan, Shridhar Narayanan, Swaminathan Sethuraman and Uma Maheswari Krishnan


DOI: 10.2174/1871520611313020015
Platinum Compounds: A Hope for Future Cancer Chemotherapy

, 13(2): 296 - 306

Imran Ali, Waseem A. Wani, Kishwar Saleem and Ashanul Haque


DOI: 10.2174/1871520611313020016
Experimental and Theoretical Advances in Functional Understanding of Flavonoids as Anti-Tumor Agents

, 13(2): 307 - 332

Bandarugattu V. Babu, Naveen K. Konduru, Waro Nakanishi, Satoko Hayashi, Naseem Ahmed and Petar M. Mitrasinovic


DOI: 10.2174/1871520611313020017
Metformin: A Rising Star to Fight the Epithelial Mesenchymal Transition in Oncology

, 13(2): 333 - 340

Guislaine Barriere, Michel Tartary and Michel Rigaud


DOI: 10.2174/1871520611313020018
The Therapeutical Potential of a Novel Pterocarpanquinone LQB-118 to Target Inhibitor of Apoptosis Proteins in Acute Myeloid Leukemia Cells

, 13(2): 341 - 351

Flaviana R. de Souza Reis, Fernanda C. Casal de Faria, Carolina P. Castro, Paloma S. de Souza, Flavia da Cunha Vasconcelos, Reinaldo D. Bello, Alcides J. da Silva, Paulo R.R. Costa and Raquel C. Maia


DOI: 10.2174/1871520611313020019
The Effect of Quercetin on Doxorubicin Cytotoxicity in Human Breast Cancer Cells

, 13(2): 352 - 355

Shi-zheng Li, Kun Li, Jun-hua Zhang and Zhe Dong


DOI: 10.2174/1871520611313020020
A Natural Anticancer Agent Thaspine Targets Human Topoisomerase IB

, 13(2): 356 - 363

Silvia Castelli, Prafulla Katkar, Oscar Vassallo, Mattia Falconi, Stig Linder and Alessandro Desideri


DOI: 10.2174/1871520611313020021
Synthesis and Biological Evaluation of Novel Antifolate Analogs as Potential Anticancer Treatment

, 13(2): 364 - 372

Dan F. Stoicescu and Maria Rotaru


DOI: 10.2174/1871520611313020022
Oxaliplatin-induced Hyperexcitation of Rat Sciatic Nerve Fibers: An Intra-axonal Study

, 13(2): 373 - 379

Alexia Kagiava, Efstratios K. Kosmidis and George Theophilidis


DOI: 10.2174/1871520611313020023
Webmaster Contact: info@benthamscience.org
Copyright © 2018 Bentham Science