Bentham Science Logo

Contents

Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, Volume 10 - Number 4


Status of Bi- and Multi-Nuclear Platinum Anticancer Drug Development

, 10(4): 272 - 282

Jinchao Zhang, Liwei Wang, Zhiyong Xing, Dandan Liu, Jing Sun, Xiaoliu Li and Ying Zhang


DOI: 10.2174/187152010791162270


Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2019 Bentham Science